top of page

Betingelser

_R6_8364.jpg

Rettigheder til jeres content

Man må anvende købt content frit til ikke-kommercielle formål (med mindre andet er aftalt). Det vil sige, at man gerne må fremkalde, kopiere og dele materialet som man har lyst.
Ligger man materiale på sociale medier vil vi sætte pris på hvis man tagger LeeP Media.

Hjemmeside og sociale medier

Vi forbeholder os retten til at bruge udvalgt materiale på vores hjemmeside og sociale medier, medmindre andet specifikt er aftalt på forhånd.

Derudover gælder naturligvis de sædvanlige regler for ophavsretligt materiale som anført i loven om ophavsret.

Leveringstid

Den endelige leveringstid afhænger af hvilken pakke eller opgave, samt eventuelt tilbehør i har bestilt. LeeP Media forbeholder sig retten til op til 6 ugers leveringstid, men den reele tid vil typisk være ca. 1-2 uger afhængig af omfanget af opgaven og travlhed.

Kommerciel brug af content

Det er ikke tilladt at videresælge eller benytte content i kommercielle sammenhænge uden tilladelse fra Leep Media.

Alt content kan frikøbes til kommerciel brug, kontakt os herom.

Redigering

Det er ikke tilladt at ændre på redigerede content. Ved redigering, menes der også diverse filtre.

bottom of page